مزایای اعضا
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 20 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 6 تومان برای هر کلیک زیر مجموعه ها
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • ارتقاء عضویت به پلن های دلخواه
امکانات تبلیغ دهندگان
 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • کسب زیرمجموعه با عضویت درخواستی
 • کنترل پیشرفته, اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • تبلیغ با هر مبلغی در بسته های مختلف
 • کسب زیرمجموعه با عضویت درخواستی
پرداختی های :1678000
تعداد کل کاربران: 582

اخبار

صندوق شانس توسط مدیر 2014/04/09.
سلامبه دلیل عدم استقبال طرح صندوق شانس ، این طرح حذف شدکاربرهایی که ثبت نام کردند مبلغ به حساب جاری انها افزوده شد amirmohammad9063 .................. 1200 alipoolak................................ 800mmmusic ................. ...