تاریخ افتتاح سایت : 1392/8/20

سایت در وضعیت تسویه می باشد ،تسویه ها به نوبت انجام خواهد شد .به دلیل تعداد زیاد کاربرها و تکمیل سرمایه این روند مدتی طول خواهد کشید
تمامی اطلاعات کاربران در دیتا بیس محفوظ استپارسی رنکپارسی رنک
تيك باكس1

 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...
 • تعداداعضاء11831
  اعضاء آنلاين10
  کليکهاي روز3024
  پرداختي ها132072000 تومان

  براي ملاحظه جدیدترین رتبه الکسا وارد لینک زیر شوید
  رتبه تيك باكس1 درالکسا
پارسی رنکپارسی رنک
پارسی رنکپارسی رنک