مزایای اعضا
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 19 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 9 تومان برای هر کلیک زیر مجموعه ها
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • ارتقاء عضویت به پلن های دلخواه
امکانات تبلیغ دهندگان
 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • کسب زیرمجموعه با عضویت درخواستی
 • کنترل پیشرفته, اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • تبلیغ با هر مبلغی در بسته های مختلف
 • کسب زیرمجموعه با عضویت درخواستی
پرداختی ها :4750000
تعداد کل کاربران: 1077

اخبار

بسمه تعالی چون قرار است سرمایه گذاری کاربرانی که با لینک http://tikbux.ir/?r=ebrahim01 توسط آقای حمید رضا زارع در سایت آوا باکس تضمین شود با تایید در زیر همین متن و قرار...